Waarom deze site?

De eisen voor een bemanning zijn afhankelijk van het vaargebied, schip en de functie van het schip. De Vaarbewijzer wijst je op een eenvoudige manier de weg door de regels en toont op welke binnenschepen je kunt varen met je behaalde diploma’s of aan welke eisen je moet voldoen voor de verschillende functies aan boord.

De Vaarbewijzer is een initiatief van Bureau Voorlichting Binnenvaart en Onderwijs Centrum Binnenvaart. De website is ontwikkeld om meer duidelijkheid en inzicht te geven in de regelgeving en mogelijkheden van vaarbewijzen en andere benodigde certificaten om in de binnenvaart aan de slag te kunnen. Hiermee hopen de partijen de drempel te verlagen en zodoende meer potentiele werknemers voor de binnenvaart aan te trekken.